„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tomek napisał(a) dnia 20 stycznia 2021 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki10 – lecie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 28 października 2019 i umieścił(a) w kategoriach: BeskowiankiWalne zebranie członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 18 czerwca 2019 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki” na walne zebranie, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia
w dniu 2 lipca
2019 roku o godz. 18.00.

Obecność obowiązkowa

prezes stowarzyszenia Kazimiera Szul28 czerwca -absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 12 lipca 2018 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Besku odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”. Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do sprawozdania merytorycznego. Na zebraniu zostało przedstawione również sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.
Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2017 i udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 22 czerwca 2018 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki” na walne zebranie, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia
w dniu 28 czerwca
2018 roku o godz. 17.00.

Obecność obowiązkowa

prezes stowarzyszenia Kazimiera Szul22 czerwca 2017 r. – walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 23 lipca 2017 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Besku odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”. Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do sprawozdania merytorycznego. Na zebraniu zostało przedstawione również sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.
Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.Zaproszenie na walne zebranie członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 6 czerwca 2017 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki” na walne zebranie, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia
w dniu 22 czerwca
2017 roku o godz. 18.00.

Obecność obowiązkowa

prezes stowarzyszenia Kazimiera Szul