22 czerwca 2017 r. – walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 23 lipca 2017 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Besku odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”. Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do sprawozdania merytorycznego. Na zebraniu zostało przedstawione również sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.
Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.