28 czerwca -absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

Beata Płatek napisał(a) dnia 12 lipca 2018 i umieścił(a) w kategoriach: Beskowianki

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Besku odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”. Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do sprawozdania merytorycznego. Na zebraniu zostało przedstawione również sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.
Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2017 i udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.