Zrealizowane projekty

 Dla każdego coś dobrego  FIO 2011 prezentacja na rozpoczęcie realizacji projektu- Dla każdego coś dobrego prezentacja

Dla każdego coś dobrego FIO 2011 prezentacja podsumowująca Prezentacja podsumowujaca

Inspirujący smak tradycji – Prezentacja FIO 2010

Razem zrobimy więcej – Prezentacja PO KL 2011

Razem zrobimy więcej dokument diagnostyczny DOKUMENT_DIAGNOSTYCZNY_BESKO