Zarząd Stowarzyszenia i członkowie

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko „Beskowianki” powstało końcem listopada 2009 r.

Prezesem Stowarzyszenia jest pani Kazimiera Szul

Skarbnikiem była pani Józefa Kapłon, od niedawna funkcję tę pełni pani Krystyna Krupianik.